Category Archives: 2018

Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület közgyűlése 2018.01.27.

Összefoglaló
A rendes évi közgyűlés lezajlott.
A meghívóban közzétett Napirend szerinti programnak megfelelően elhangzottak a beszámolók:
elnöki, titkári, gazdasági beszámoló, fegyelmi bizottság, felügyelő bizottság beszámolója. Megtörtént a 2017. évi pénzügyi beszámoló elfogadása, a 2018. évi program elfogadása, a 2018. évi költségvetés elfogadása. Egyes tisztségviselők választására is sor került, és pontosították a versenyszabályzat rendelkezését.
Vendégek: Dávid Zoltán polgármester, Pető Krisztián főtörzszászlós, a városi rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka, Nász Imre elnök Olajbányász HE,valamint Lustyik Gábor és Gyulai Mihály hivatásos halőrök.
A z elnöki és titkári beszámoló az elmúlt év eseményeit, eredményeit ismertette. Külön jelentőségű a haltelepítés: KHESZ telepítések: 8274 kg (kétnyaras és háromnyaras ponty, egynyaras csuka és süllő, keszeg, ), saját egyesületi telepítés: 1077 kg háromnyaras ponty, Olajbányász HE: 67 kg háromnyaras ponty.
A nyári gyermek horgásztáborok sikeresek. A megvalósítást segítette önkormányzati pályázati támogatás, MOHOSZ pályázati támogatás és szponzorok. Utóbbiak közül egy támogató öt hátrányos helyzetű gyermek táborozásának részvételi díját fedezte, melyért külön köszönetet mondott az elnök. Elismeréssel szólt az egyesület aktivistáinak munkájáról, a környezet tisztasága érdekében végzett egyesületi tevékenységről, kitért a következő év feladataira.
A beszámolók alapján az egyesület tevékenysége jónak ítélhető. Fegyelmi bizottság elé intézkedést igénylő bejelentés nem került, a halőrök a helyszínen intézkedtek.
A hivatásos halőr a halőrzéssel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a megjelentekkel. Fő téma változatlanul a környezet tisztasága, a szemetelés, a szabályok ismeretének hiányossága és az ebből fakadó szabálytalanságok.
A közgyűlés kiegészítette a vezetőség taglétszámát, Kunstár Sándort vezetőségi póttaggá, Borsodi Nagy Györgyöt a Fegyelmi Bizottság tagjává választotta.
A 2019. évi tisztújítás előkészítése érdekében 3 fős Jelölőbizottságot választott a közgyűlés.
A Jelölőbizottság tagjai: Balogh Ernő, Bányai Miklós és Pótári Sándor.

Hozzászólások:
Kérdés:
– A Gyopárosi tavak rehabilitációja az önkormányzat terveiben néhány éve nyilvánosságot
kapott, azóta mi történt, nem látjuk ennek jeleit.
Válaszában a polgármester elmondta, hogy pályázni csak a tó környezetének megújítására lehetett, mederkotrásra nem. Saját erőből az önkormányzat ezt nem tudja megvalósítani. Ha lesz rá lehetőség, pályázunk. Addig is keressük a megoldást erre a problémára.Részletesen kitért a város eredményeire, további fejlesztési lehetőségeire, és céljaira (fiatalok itthon tartása, lakásmegoldás, munkahelyteremtés).
Több javaslat hangzott el a horgászállások jobb megközelíthetősége érdekében.
Kérdések még: a haltelepítés szempontjai, a ponty méretkorlátozása, a vizek tisztasága témájában, melyekre az elnök adta meg a választ.
Befejezésként a legnagyobb harcsa (11,56 kg-os) kifogásáért Dajkó József sporttárs részesült díjazásban.

Budapesti Horgász Show

Sporttársak figyelem!

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület külön autóbuszos látogatást szervez a Budapesti Horgász Show rendezvényre 2018. március 3-ára ( szombat).
A résztvevők maximális létszáma 52 fő.
Részvételi díj: az egyesület tagjai részére 2500.- Ft/fő, mely tartalmazza az utazási költséget és a belépőjegy árát is.
Hozzátartozók részére a részvételi díj 5000.- Ft/fő.
Jelentkezni lehet a részvételi díj egyidejű befizetésével a Blinker Horgászboltban.
Jelentkezési határidő: 2018. február 15.

Tudnivalók:
A belépőjegyet előre megváltjuk, melyet induláskor az autóbuszon mindenkinek átadunk.
Indulás: az orosházi Penny Market parkolójából 2018. március 03-án reggel 7 órakor.
Kérjük a résztvevők pontosságát, mert az autóbusz 7 órakor elindul. Útközben egy alkalommal megállunk, kb. 15-20 percre. Étkezésről mindenki maga gondoskodjék.

MEGHÍVÓ

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület közgyűlésére (zártkörű)

A közgyűlés helye: Orosháza, Pacsirta u. 8 (Pártok Háza)
A közgyűlés időpontja: 1018. 01.27 (szombat) 08.00 óra.

NAPIREND

1. Beszámolók

  • Elnöki
  • Titkári
  • Pénzügyi, gazdasági, 2018.évi terv
  • Felügyelő Bizottság
  • Fegyelmi Bizottság

2. 2018. évi program ismertetése

3. Egyes tisztségviselők megválasztása

4. Egyebek, különfélék

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint 50 %-a jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen és napon, változatlan napirendekkel 08,30 órakor lesz megtartva.

A közgyűlésre az egyesület tagjait tisztelettel meghívom.

Bozsár Lajos
elnök