Category Archives: Egyesületi hírek

Beszámoló közgyűlésről

2019. január 26-án tartotta egyesületünk az évi rendes közgyűlést.
A beszámolók (elnöki, titkári, gazdasági, felügyelő és fegyelmi bizottsági) mellett felszólaltak a meghívott vendégeink is, úgymint Dávid Zoltán Orosháza Város Polgármestere, Nemes Attila a Körövidéki Horgász Egyesületek ügyvezető igazgatója, illetve az Orosházi Rendőrkapitányság képviseletében Jakab Ferenc törzszászlós.
Rövid szünet után a beszámolók elfogadása és teljes tisztújító választás következett.
A tagság további bizalmat adott az eddigi vezetésnek, illetve új bizottsági tagokat választottak a lemondottak helyett.

Elnök: Bozsár Lajos
Titkár: Pelle Zsolt
Alelnökök: Jónás István és Czakó Dávid
Gazdasági vezető: Csizmadiáné Pardi Zsuzsanna

Vezetőségi tagok: Erős Sándorné, Fejes Gyula, Vojtek Edit, Samu József
Póttag: Kunstár Sándor

Felügyelő bizottság:
Elnök: Gomkötő Lajos
Tagok: Sonkolyos Ágnes, Májer Éva, Kósa Éva

Fegyelmi Bizottság:
Elnök: Borsodi Nagy György
Tagok: Dajkó József, Varga Zoltán

Sajtóközlemény

Tisztelt Sajtó!

Értesítjük Önöket arról, hogy az orosházi székhelyű horgászegyesületek
kezdeményezésével olyan együttműködés alapjait tettük le, amely Dél-Békés
területén egy tematikus horgászturisztikai útvonal létrehozását célozza.
A Békés Megyei Önkormányzattal a Dél-Békés Jövőjéért Szövetséggel, Orosháza
Város Önkormányzatával valamint az érintett horgászegyesületekkel, az Orosházi
Kinizsi Horgász Egyesülettel a Barracuda Horgász Egyesülettel az Olajbányász
Horgász Egyesülettel valamint a Kedvenc Sporthorgász Egyesülettel közös célunk,
hogy a térségben működő többi horgászegyesület bevonásával és igényei alapján –
különös figyelmet fordítva a vizek tisztaságára, a horgászhelyek és horgásztavak
kulturált megközelíthetőségére, pihenőhelyek kialakítására és gondozására, valamint
a turisztikai látványosságokat és vendéglátóhelyeket bevonva – egy működőképes
tematikus horgászturisztikai útvonalat hozzunk létre.
A térség méretéből adódóan a terveink megvalósítása jelentős anyagi forrásokat
igényel, ezért pályázati támogatást kívánunk igénybe venni, így a szakmai koncepció
elkészítését követően szeretnénk nagyprojektet létrehozni, és azzal pályázni a
megvalósítás érdekében. Az előkészítő feladatok érdekében szervezeteink
szándéka, hogy létrehozzunk egy konzorciumot, amely a közösen megfogalmazott
célokért dolgozik.
A mai nap folyamán szándéknyilatkozat aláírásával erősítettük meg
együttműködésünket az orosházi városházán. A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
képviseletében Simonka György elnök a Békés Megyei Önkormányzat
képviseletében Zalai Mihály elnök, Orosháza Város Önkormányzata nevében Dávid
Zoltán polgármester az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület képviseletében Bozsár
Lajos elnök, Barracuda Horgász Egyesület képviseletében Frankó Gábor
elnökhelyettes az Olajbányász Horgász Egyesület nevében Nász Imre elnök,
valamint a Kedvenc Sporthorgász Egyesület részéről Vígh Mihály elnök látta el
kézjegyével a nyilatkozatot.

2018. március 28.

Üdvözlettel:
Molnár Béla sajtókapcsolatokért felelős munkatárs megbízásából
Irimiás László. Telefon: (70) 434-1154

Horgászbuli

volt, kivételesen nem a vízparton. A hagyományos horgászvacsorát ezúttal a „Mezgé”
kollégiumának éttermében rendeztük meg.
Kellemes, kulturált környezetben, udvarias felszolgálókkal, jó zenével, nagy adag minőségi
vacsorával…..kell ennél több?
A jó hangulatról maga a társaság gondoskodott. Megfogyva bár (kb. 80 résztvevővel), de
megfiatalodva jött el a törzsközönségnek számító horgászcsapat. Nem, nem az idősebbek
fiatalodtak meg, megjelentek fiatal párok, sőt néhány táncos lábú unoka is.
A tombolán több értékes tárgy mellett fürdőbelépők, horgászengedélyek is gazdára találtak
éjfélkor, majd a „kemény mag „kitartott még fél kettőig.
Egy rövid megjegyzés azért ide kívánkozik a sok dicséret mellé. Néhány sporttárs kifogásolta
a részvételi jegy árát, mondván, hogy ez az összeg nagyon sok pénz egy vacsoráért.
Igen, ez igaz. Itt azonban nem csak egy vacsora ára volt a belépőben: terembérletet is kellett
fizetni, és a zenekar sem társadalmi munkában játszott hajnalig. Ez az anyagi oldal.
Ennél azonban többről van szó a szervezők szándéka szerint: egy közösségépítő, kötetlen
együttlétről, ahol alkalom nyílik beszélgetésre, egymás jobb megismerésére, ami talán azt is
eredményezheti, hogy megtanuljuk tisztelni egymást. A másikban is az embert látjuk és nem
a rivális (a facebook bejegyzések néhány mostanában megjelent kommentjei alapján néha
szinte ellenségként kezelt) vízparti kártevőt!
Szóval, ezért volt jó ez a vacsora. Fenti néhány mondatot csupán gondolatébresztőnek
szántuk.
Köszönet a szervezőknek a sok munkáért. A többiről beszéljenek a fotók.

Tájékoztató

az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület közgyűlésén felvetett kérdések megválaszolásáról.

 

Az egyesület 2018.01.27-ei közgyűlésen két olyan kérdés hangzott el a horgászok részéről, melyek közérdekű problémákat vettek fel.
Az egyik a Gyopárosi tó tisztításáról, mely az önkormányzat tervei között szerepelt évekkel ezelőtt, de nem tapasztalható a változás. A másik kérdés, inkább kérés, a déli tó körbejárhatósága érdekében a part melletti földút rendbetételét szorgalmazta. További kérdések a vízminőség javítására vonatkoztak.
Mindegyik kérdés az önkormányzat kompetenciája. A problémák részletes megbeszélése és a lehetséges megoldások érdekében Dávid Zoltán polgármester 2018.02.01-jére egyeztetésre hívta a Kinizsi Horgász Egyesület elnökét, alelnökeit és titkárát.
A megbeszélésen részt vett Simonka György országgyűlési képviselő.
Megismerve a Stübe Ferenc alelnök, és Pelle Zsolt titkár által felvetett kérdéseket, és az egyesület távlati terveit, a megoldásra a következő elhatározások születtek:
A Gyopárosi tó és környezetének problémáit egységben kell kezelni, ehhez egy helyszíni tájékozódás, majd tervkészítés és költségvetés kidolgozása szükséges.
A Gyopárosi tó vízminőségének javítása érdekében vízügyi szakvélemény készítése szükséges. Ezeket a vizsgálatokat a KHESZ felvállalta. Ennek alapján lehet kidolgozni a következő lépéseket, a költségek függvényében.
A turizmus és a horgászturizmus fejlesztése érdekében a tó körül tanösvény készülhet, és fedett horgászállásokat is lehet készíteni. A Déli tavon a horgászhelyek megközelítése érdekében a feltöltés megoldható- helyszíni bejárás után –, ezt még az önkormányzat is tudná finanszírozni.
A Déli tó szentesi út felőli megkerülhetősége kialakítható, a műutas oldalon a parkolási lehetőség megvalósítható, költségkímélő módon.
A felsorolt feladatok megoldása érdekében ki kell dolgozni a Dél-Békési Horgász turisztikai útvonalat.
Ehhez az érintett települések horgászegyesületeit is be kell vonni, Közös szándéknyilatkozatra van szükség az orosházi négy horgászegyesület részéről, az országgyűlési képviselőnek. A négy egyesület összehívása az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület feladata. A Turisztikai Útvonal elkészítését az országgyűlési képviselő a közös szándéknyilatkozat megtétele után egy hónapos határidővel ígérte.
Fenti feladatokat egy emlékeztetőben rögzítették, melynek tartalmát az egyesület a KHESZ – szel ismerteti.

Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület közgyűlése 2018.01.27.

Összefoglaló
A rendes évi közgyűlés lezajlott.
A meghívóban közzétett Napirend szerinti programnak megfelelően elhangzottak a beszámolók:
elnöki, titkári, gazdasági beszámoló, fegyelmi bizottság, felügyelő bizottság beszámolója. Megtörtént a 2017. évi pénzügyi beszámoló elfogadása, a 2018. évi program elfogadása, a 2018. évi költségvetés elfogadása. Egyes tisztségviselők választására is sor került, és pontosították a versenyszabályzat rendelkezését.
Vendégek: Dávid Zoltán polgármester, Pető Krisztián főtörzszászlós, a városi rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka, Nász Imre elnök Olajbányász HE,valamint Lustyik Gábor és Gyulai Mihály hivatásos halőrök.
A z elnöki és titkári beszámoló az elmúlt év eseményeit, eredményeit ismertette. Külön jelentőségű a haltelepítés: KHESZ telepítések: 8274 kg (kétnyaras és háromnyaras ponty, egynyaras csuka és süllő, keszeg, ), saját egyesületi telepítés: 1077 kg háromnyaras ponty, Olajbányász HE: 67 kg háromnyaras ponty.
A nyári gyermek horgásztáborok sikeresek. A megvalósítást segítette önkormányzati pályázati támogatás, MOHOSZ pályázati támogatás és szponzorok. Utóbbiak közül egy támogató öt hátrányos helyzetű gyermek táborozásának részvételi díját fedezte, melyért külön köszönetet mondott az elnök. Elismeréssel szólt az egyesület aktivistáinak munkájáról, a környezet tisztasága érdekében végzett egyesületi tevékenységről, kitért a következő év feladataira.
A beszámolók alapján az egyesület tevékenysége jónak ítélhető. Fegyelmi bizottság elé intézkedést igénylő bejelentés nem került, a halőrök a helyszínen intézkedtek.
A hivatásos halőr a halőrzéssel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a megjelentekkel. Fő téma változatlanul a környezet tisztasága, a szemetelés, a szabályok ismeretének hiányossága és az ebből fakadó szabálytalanságok.
A közgyűlés kiegészítette a vezetőség taglétszámát, Kunstár Sándort vezetőségi póttaggá, Borsodi Nagy Györgyöt a Fegyelmi Bizottság tagjává választotta.
A 2019. évi tisztújítás előkészítése érdekében 3 fős Jelölőbizottságot választott a közgyűlés.
A Jelölőbizottság tagjai: Balogh Ernő, Bányai Miklós és Pótári Sándor.

Hozzászólások:
Kérdés:
– A Gyopárosi tavak rehabilitációja az önkormányzat terveiben néhány éve nyilvánosságot
kapott, azóta mi történt, nem látjuk ennek jeleit.
Válaszában a polgármester elmondta, hogy pályázni csak a tó környezetének megújítására lehetett, mederkotrásra nem. Saját erőből az önkormányzat ezt nem tudja megvalósítani. Ha lesz rá lehetőség, pályázunk. Addig is keressük a megoldást erre a problémára.Részletesen kitért a város eredményeire, további fejlesztési lehetőségeire, és céljaira (fiatalok itthon tartása, lakásmegoldás, munkahelyteremtés).
Több javaslat hangzott el a horgászállások jobb megközelíthetősége érdekében.
Kérdések még: a haltelepítés szempontjai, a ponty méretkorlátozása, a vizek tisztasága témájában, melyekre az elnök adta meg a választ.
Befejezésként a legnagyobb harcsa (11,56 kg-os) kifogásáért Dajkó József sporttárs részesült díjazásban.

MEGHÍVÓ

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület közgyűlésére (zártkörű)

A közgyűlés helye: Orosháza, Pacsirta u. 8 (Pártok Háza)
A közgyűlés időpontja: 1018. 01.27 (szombat) 08.00 óra.

NAPIREND

1. Beszámolók

  • Elnöki
  • Titkári
  • Pénzügyi, gazdasági, 2018.évi terv
  • Felügyelő Bizottság
  • Fegyelmi Bizottság

2. 2018. évi program ismertetése

3. Egyes tisztségviselők megválasztása

4. Egyebek, különfélék

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint 50 %-a jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen és napon, változatlan napirendekkel 08,30 órakor lesz megtartva.

A közgyűlésre az egyesület tagjait tisztelettel meghívom.

Bozsár Lajos
elnök