Category Archives: Egyesületi hírek

Közgyűlés 2017

Évi rendes közgyűlésünk

szombaton rendben lezajlott.A létszám a már megszokott (meglehetősen alacsony) volt.

Megtisztelte jelenlétével tanácskozásunkat városunk polgármestere Dávid Zoltán úr, és meghívottként vett részt az Olajbányász Horgászegyesület elnöke, valamint két hivatásos halőr is.

Kezdés előtt a jelen lévők egy perces néma felállással tisztelegtek az év folyamán elhunyt horgásztársak emléke előtt.

A meghívóban közzétett napirendnek megfelelően először a vezetőség beszámolóira került sor. Bozsár Lajos elnök beszámolt a 2016. évi programtervben meghatározott feladatok végrehajtásáról. Külön kiemelte a horgászpavilon építését, és ismételten köszönetet mondott az építkezésen dolgozó sporttársaknak és támogatóknak. Ugyancsak pozitívan értékelte a két gyermek horgásztábor megvalósítását. Örvendetes tény, hogy az egyesületi létszám- az előző évek visszaesése után- mintegy száz fővel emelkedett, úgy tűnik, kezdenek visszatérni a korábban elpártolt tagok.

Majd Dávid Zoltán polgármester úr szólt a megjelentekhez. Elismeréssel illette szervezetünk tevékenységét, rövid tájékoztatást adott a tervezett Gyopárosi fejlesztésekről, és az önkormányzat további támogatásáról biztosította egyesületünket, kiemelve a gyermektáborok jelentőségét.

A titkári beszámoló a tavalyi rendezvények értékelésén túl a jelenleg is folyó munkát, a nádvágást hangsúlyozta, kérve a tagságok, hogy minél szélesebb körben kapcsolódjon be az önként vállalt feladat megvalósításába.

A pénzügyi beszámoló részletes tájékoztatást nyújtott az elmúlt év gazdálkodásáról, megismerhettük részleteiben a 2017. évi pénzügyi tervet, majd a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság beszámolója hangzott el. Ezt követően került sor a 2017. évi programterv ismertetésére.

Ismét tisztségviselőket is kellett választani. Kővári János vezetőségi tag lemondása miatt Samu József póttagot a vezetőség rendes tagjává, Erős Sándornét pedig póttaggá választotta a közgyűlés, ellenszavazat nélkül.

A szünet után a jelen lévő egyesületi tagok hozzászólásai következtek. Több hozzászóló is foglalkozott a vízparti szemeteléssel, de örvendetes tényként említették, hogy az elmúlt évben már tapasztalható volt némi javulás. Javaslat hangzott el a már felépült horgászpavilon járólapjainak kiegyenlítésére, és a városi társegyesületekkel történő további kapcsolatépítés fontosságát hangsúlyozták is kiemelték a hozzászólók. A közgyűlés határozathozatallal zárult, a beszámolókat és terveket a tagság ellenszavazat nélkül elfogadta.

A közgyűlésen készült képeket itt nézhetik meg.

Meghívó az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület Közgyűlésére

MEGHÍVÓ

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület Közgyűlésére

(zártkörű)

A közgyűlés helye: Orosháza Pacsirta utca 8. (Pártok Háza)

A közgyűlés ideje: 2017. január 28. (szombat) 08:00 óra.

Napirendek:

1. Beszámolók:

  • Elnöki
  • Titkári
  • Pénzügyi-gazdasági beszámoló a 2016. évről. Az egyesület 2017. évi pénzügyi terve.
  • Felügyelő Bizottság
  • Fegyelmi Bizottság

2. 2017.évi program ismertetése.

3. Egyes tisztségviselők megválasztása.

4. Egyebek, különfélék

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint 50%-a jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ugyanazon a napon és helyen, változatlan napirenddel 08:30 órakor kerül megtartásra.

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület Vezetősége kéri az egyesület tagjait, hogy a közgyűléssel és annak napirendjével kapcsolatos javaslataikat adják le a Blinker Horgászboltban, írásban.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Tisztelettel: Bozsár Lajos

elnök

Meghívó pavilonavatásra

Kedves Sporttársak!

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület tisztelettel meghívja Orosháza város horgászegyesületeinek tagjait 2016.július 16-án 11,00 órára a Homokbánya Béke horgásztóhoz, az újonnan létesített horgászpavilon átadási ünnepségére.

Minden horgásztársat szeretettel várunk!

Horgászpavilon avatása

Kedves Sporttársak!

Rengeteg önzetlen társadalmi munkával, januári közgyűlésünk határozata alapján elkészült a Béke

Homokbánya horgásztónál a horgászpavilon.

Az építkezés költségeit egyesületünk saját erőből fedezte, melynek 50 %-át a KHESZ átvállalta.

Anyaggal és munkaeszközökkel Orosháza Város Önkormányzata, valamint a Városüzemeltetési Rt támogatta a létesítmény megvalósulását. Az építkezéshez hozzájáruló helyi vállalkozókról és a munkát végző egyesületi tagokról bővebben majd a pavilon avató ünnepségén számolunk be.

Időpontja: 2016. július 16. a Családi horgászverseny keretében.

Minden sporttársat szeretettel várunk, és kérünk benneteket, hogy minél többen vegyetek rész az ünnepségen, egyesületünk közös sikere ez!

Kedves Támogatóink!

Kedves Támogatóink!

Tisztelt Sporttársak!

 Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogszabályok változása következtében egyesületünk nem jogosult az SZJA 1 %-ának fogadására. A támogatás ilyen formája csak a közhasznú egyesületeket illeti meg.

Egyesületünk nem minősítette át a szervezetet közhasznúvá, mivel (a korábbi évek tapasztalata szerint) a befolyt támogatási összegnél jelentősebb kiadással járó, megnövekedett adminisztrációs

kötelezettségek és költségek miatt ez nem célszerű.

Ezért kérjük, esetleges támogatásukat közvetlenül az egyesület bankszámlájára, „támogatás „címszóval szíveskedjenek átutalni, melyet előre is tisztelettel megköszönünk.

Bozsár Lajos

elnök

Felhívás

Kedves Sporttársak!

2016. április 2-án (szombaton) reggel 8 órától Környezetvédelmi Nap (takarítás, szemétszedés) lesz a Homokbánya Béke horgásztónál.

Minden tagtársunk közös érdeke a tiszta vízpart, ezért kérjük, minél többen vegyenek részt a rendezvényen!

A megjelentek a Tavaszváró Horgászversenyen nevezési díjfizetés nélkül vehetnek részt.

Találkozzunk a vízparton!

Sporttársi üdvözlettel:

 Bozsár Lajos

elnök